W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Genua Meble przez okres najbliższych 12miesięcy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załaczonych do niego dokumentach- wymagane jeżeli przekazane dane obejmują szczegolne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Genua Meble, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 58, 30-418 Kraków, reprezentowane przez Właściciela, jako przyszłego pracodawcę.

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro(at)meblegenua.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnrgo, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Genua Meble,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

  W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Genua Meble przez okres najbliższych 12miesięcy.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załaczonych do niego dokumentach- wymagane jeżeli przekazane dane obejmują szczegolne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

  Administrator

  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Genua Meble, z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 58, 30-418 Kraków, reprezentowane przez Właściciela, jako przyszłego pracodawcę.

  Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro(at)meblegenua.pl

  Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnrgo, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych będą:

  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Genua Meble,
  • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Mają Państwo:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

  Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

  Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji